Kindercoach nodig? Herken jij je kind hierin?

 

 • Er is iets aan de hand met je kind, maar je kan er de vinger niet op leggen.
 • Jouw kind is regelmatig boos, humeurig, stil, kortaf of huilt om het minste of geringste.
 • Jij ziet dat je kind onzeker is in veel situaties en in gezelschap met andere kinderen/mensen.
 • Jouw kind heeft het moeilijk met de verwerking van een verlies, een scheiding of een andere gebeurtenis.
 • Jouw kind wordt gepest en heeft het daar heel moeilijk mee.

Inmiddels ben jij bij andere ouders te rade gegaan, heb je boeken gelezen, heb je gepraat met je kind en allerlei andere dingen geprobeerd… Heeft dat het gewenste resultaat opgeleverd? Waarschijnlijk niet, daarom ben je nu hier en dat is maar goed ook want…

Boos meisje

Wij helpen kinderen kleine stappen en grote sprongen vooruit te maken zodat jouw kind:

 • weer vrolijk is en dit ook uitstraalt
 • een positief zelfbeeld heeft
 • weer huppelend naar school gaat
 • ontspannen in slaap valt
 • fijne vriendjes en vriendinnetjes heeft om mee te spelen
 • geen lichamelijke pijntjes meer heeft
 • weer activiteiten durft aan te gaan
 • bewust is van zijn of haar emoties en hier op gepaste wijze mee kan omgaan
 • op nog vele andere manieren laat merken weer beter in zijn of haar vel te zitten
Blij meisje
Blij meisje door Kind Stap Sprong

Wij helpen kinderen kleine stappen en grote sprongen vooruit te maken zodat jouw kind:

 • weer vrolijk is en dit ook uitstraalt
 • een positief zelfbeeld heeft
 • weer huppelend naar school gaat
 • ontspannen in slaap valt
 • fijne vriendjes en vriendinnetjes heeft om mee te spelen
 • geen lichamelijke pijntjes meer heeft
 • weer activiteiten durft aan te gaan
 • bewust is van zijn of haar emoties en hier op gepaste wijze mee kan omgaan
 • op nog vele andere manieren laat merken weer beter in zijn of haar vel te zitten

Ieder kind heeft wel eens een extra steuntje in de rug nodig, of een beetje extra hulp om dingen in het leven aan te kunnen. Hulp van buitenaf inroepen als het jou als ouder even niet goed lukt, is niet vanzelfsprekend. Veel tevreden ouders gingen je echter al voor met de keuze voor Kind Stap Sprong.

Kind Stap Sprong is er voor alle kinderen!

Wij helpen kinderen talenten te ontdekken, vaardigheden te leren en hun zelfvertrouwen te vergroten. Kinderen zitten hierdoor weer beter in hun vel en bewandelen op een positieve, ontspannen wijze hun weg naar volwassenheid.

Onze Kindercoaches

Om jou en jouw kind goed te ondersteunen maken wij gebruik van de expertise van Kindercoaches. Onze gediplomeerde Kindercoaches zijn professionals met een afgeronde kindercoach opleiding die snel in staat zijn de vinger op de zere plek te leggen en samen met het kind een oplossing te vinden voor zijn of haar probleem. Bij Kind Stap Sprong kunnen jullie zelf een keuze maken uit de beste Kindercoaches bij jullie in de buurt.

Gratis Kennismakingsgesprek met een Kindercoach

Om goed te kunnen ervaren en beoordelen of een Kindercoach bij jouw kind past, kunnen jullie bij elke Kindercoach van Kind Stap Sprong gratis en vrijblijvend een Kennismakingsgesprek inplannen. Dit gesprek is er op gericht om kennis te maken met de gekozen Kindercoach, samen de hulpvraag in kaart te brengen en om extra informatie over een kindercoachtraject te krijgen.

Gratis Kennismaking met een Kindercoach

Om goed te kunnen ervaren en beoordelen of een Kindercoach bij jouw kind past, kunnen jullie bij elke Kindercoach van Kind Stap Sprong gratis en vrijblijvend een Kennismakingsgesprek inplannen. Dit gesprek is er op gericht om kennis te maken met de gekozen Kindercoach, samen de hulpvraag in kaart te brengen en om extra informatie over een kindercoachtraject te krijgen.

Kindercoaching is er voor alle kinderen die iets willen leren!

Kindercoaching is gericht op kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar die graag iets willen leren en/ of een probleem ervaren rondom:

 • Concentratie
 • Faalangst
 • Gedragsproblemen zoals agressie, liegen, opstandigheid, ruzie maken
 • Hoogsensitiviteit
 • Moeite hebben met school en/of leren
 • Nagelbijten
 • Negatief zelfbeeld
 • Omgaan met emoties zoals boosheid, verdriet, somberheid en frustraties
 • Omgaan met verlies en rouw
 • Onzekerheid
 • Pesten of gepest worden
 • Piekeren
 • Samenspelen en samenwerken
 • Slaap moeilijkheden
 • Sociale vaardigheden
 • Stress, spanningen
 • Teruggetrokken gedrag
 • Verwerken van een scheiding
 • Vriendschappen
 • Zelfvertrouwen
Jongen springt met blauw shirt
Jongen op een been superheld

Vaardigheden

Als jouw kind onhandig gedrag laat zien komt dit mogelijk voort uit een vaardigheid die nog geleerd of verbeterd kan worden. Een kindercoach kan je kind hier heel goed bij helpen!

Je kind leert tijdens de sessies op een speelse en plezierige wijze een vaardigheid zoals:

 • Het beheersen van boze gevoelens
 • Omgaan met jaloezie
 • Hanteren van angst en onzekerheid
 • Jezelf laten zien
 • Weerbaar zijn, voor jezelf opkomen
 • Het nemen van initiatief
 • Iemand uitnodigen om te komen spelen
 • Nee durven zeggen
 • Tegenslagen incasseren
 • Het nemen van een beslissing
 • Goed kunnen kiezen
 • Kunnen aanpassen aan veranderingen
 • Je ontspannen
 • Geduld hebben
 • Meningsverschillen aankunnen
 • Complimenten kunnen ontvangen

En nog heel veel meer!

Speeltafel voor kinderen met dinosaurus
Jongen met grijs shirt springt

Wat doet een kindercoach?

 • Een kindercoach biedt een fijne laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening aan.
 • Een kindercoach helpt kinderen om op eigen kracht tot een oplossing te komen. Zodat zij niet alleen nu, maar ook in de toekomst, weten hoe zij moeilijke dingen aan kunnen pakken.
 • Kindercoaching zorgt ervoor dat kinderen zich weer zeker en sterk voelen zodat zij blij en vol vertrouwen verder kunnen gaan op hun levenspad.

In gemiddeld 5 tot 6 sessies zoekt een kind, samen met de kindercoach, al spelenderwijs naar een nog te leren vaardigheid en/of een oplossing van een probleem. Het kind ontdekt zijn talenten en kwaliteiten en bouwt zelfvertrouwen op.

Stoplicht kleuren

Grote mensen gebruiken taal.
Spel is de taal van het kind.

Eigen hand inkleuren

Grote mensen gebruiken taal om zich uit te drukken. Bij volwassenen bestaat coaching dan ook grotendeels uit gespreksvoering. Voor kinderen is onder andere spel een manier om ervaringen en belevingen te uiten. Spel is de taal van het kind. Wat jouw kind nog niet zo goed kan zeggen, kan het bij de kindercoach wel in zijn spel laten zien.

Werkvormen

Onze kindercoaches werken oplossingsgericht. Zij bouwen verder op de kwaliteiten waarover jouw kind al beschikt. Dit doen zij aan de hand van verschillende werkvormen zoals:

 • Muziek
 • Tekenen
 • Klei
 • Verf
 • Knutselen
 • Dieren en poppetjes
 • Metaforen
 • Kwaliteitenkaartjes
 • Ontspannings- en bewustzijnsoefeningen
 • Rollenspellen
 • Spelletjes
 • Mind map
 • en nog heel veel meer leuks.

Methoden en Technieken

De kindercoach maakt daarnaast ook gebruiken van methoden en technieken zoals:

 • Kids’ Skills (problemen omzetten in nog te leren vaardigheden)
 • RET (Rationele emotieve therapie, denk je goed voel je goed)
 • Systeemgericht werken
 • Lichaamsgericht werken (lichaamshouding, lichaamstaal, grond- en ademhalingsoefeningen)
 • Visualisaties
 • NLP
 • Coachingstechnieken
 • Matrixmethodiek
 • Ik leer leren
 • Mindfulness

Hoe ziet een kindercoachtraject eruit?

Met de door jullie gekozen kindercoach maak je een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gaat heel eenvoudig door in de agenda van de betreffende kindercoach te kijken en een tijdstip te reserveren.
Vooraf aan dit gesprek krijg je een intakeformulier toegestuurd waarin jij een beeld geeft van jouw kind, jouw gezin en (probleem)situatie.

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek maken de kindercoach en jij kennis met elkaar en wordt het ingevulde intakeformulier besproken. In het gesprek wordt duidelijk wat er volgens jou met je kind aan de hand is en wat jouw kind nodig zou hebben om weer verder te kunnen.

Vervolgens maakt de kindercoach ook kennis met jouw kind. Als jouw kind geen klik ervaart met de kindercoach dan bestaat er de mogelijkheid een afspraak te maken met een andere kindercoach van Kind Stap Sprong.  Jouw kind vindt hierdoor altijd een kindercoach waar hij of zij zich op zijn of haar gemak bij voelt.

Het kennismakingsgesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Als jullie na dit gesprek besluiten verder te gaan, worden er een aantal coachingssessies voor jullie zoon of dochter gepland.

Indien de hulpvraag buiten de deskundigheid valt dan zal de kindercoach jullie doorverwijzen naar een andere soort hulpverlening.

Kindercoachtraject

Het coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Deze sessies vinden wekelijks plaats. Van te voren is niet goed in te schatten hoeveel sessies een kind nodig heeft. Ieder kind is weer anders en elk proces verloopt op eigen wijze en in eigen tempo. Tijdens het traject zal blijken of er meer of minder sessies nodig zijn. Mocht dit het geval zijn dan gebeurd dit altijd in overleg met ouder(s) en kind.

De eerste ontmoeting met het kind is een kennismakingssessie en staat het vertrouwen opbouwen centraal. De kindercoach gaat samen met het kind op zoek gaan naar hetgeen wat hij of zij wil leren en/of wil veranderen. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders. De kindercoach gaat uit van de behoefte van het kind en sluit daarbij aan.
In de daarop volgende sessie(s) gaat de kindercoach samen met het kind op zoek naar een antwoord/ oplossing die bij hem of haar past.  Op een speelse en leuke manier , die aansluit bij de interesses van het kind, gaat de kindercoach met het kind aan de slag. Tijdens de sessies ontstaan er mooie, fijne ontdek- leer- en groeimomenten. Het kind ontdekt zijn of haar talenten en kwaliteiten en bouwt zelfvertrouwen op.

Evaluatie/ eind gesprek

Na afloop van de coachingssessies volgt een eindevaluatie met de ouder(s) en het kind. Hierin wordt met elkaar het proces en de vooruitgang besproken. Wanneer het kind weer op eigen kracht verder kan, in combinatie met ondersteuning van zijn of haar ouders, worden de sessies afgerond.

Resultaten van een kindercoach

Coaching kan voor een kind in korte tijd veel opleveren. Ieder kind is uniek, met eigen (verrassende) oplossingen en resultaten van coaching zoals:

 • Groei van zelfvertrouwen
 • Het (her) ontdekken van talenten en versterken van eigen kwaliteiten
 • Kunnen ontspannen
 • Het hebben van vriendjes en vriendinnetjes
 • Inzicht en bewust wording van je gedrag, je gevoelens en je gedachten
 • Negatieve (pieker) gedachten om kunnen zetten in positieve helpende gedachten
 • Omgaan met angst, verdriet of boosheid
 • Omgaan met frustratie, teleurstelling of kritiek
 • Minder hoge eisen stellen aan jezelf
 • Nieuwe vaardigheden geleerd en deze kunnen toepassen
 • Positief zelfbeeld
 • Kunnen samenspelen en samenwerken
 • Met plezier naar school gaan
 • Eigen keuzes kunnen maken

Suze (8 jaar)

“Na een aantal sessies bij een kindercoach is het zelfvertrouwen van Suze toegenomen. Dit komt terug in de verhalen die zij vertelt (“ik kan dit goed”, “ik ben de tweede grappigste van de klas” ). Suze kan haar gevoelens benoemen en uiten, dit zorgt voor meer ontspanning. Ouders zien thuis dat ze minder met haar vingers aan het friemelen is, ze houdt haar hoofd minder gebogen en kijkt vol vertrouwen vooruit. Suze heeft fijne vriendinnen om haar heen en een prettig contact met haar ouders”.

Suze
Bram

Bram (7 jaar)

“Bram bekijkt zichzelf positief , zijn zelfvertrouwen is toegenomen. Dit heeft ook invloed op zijn omgeving en het contact met zijn broer. Bram kan en durft keuzes te maken. Zo kiest hij ervoor om keeper te worden in het voetbalteam. Hij is zich er bewust van geworden hoe hij rustiger kan worden. Hij weet nu wat hem ontspant en hij voelt zijn grenzen beter aan. Bram heeft een sprankeling in zijn ogen gekregen als hij de kindercoach vertelt over zijn ervaringen en bezigheden”

Ik ben de tweede grappigste van de klas

Sophie (8 jaar)

Sophie vertelt tijdens de evaluatie dat ze veel geleerd heeft en dat er dingen veranderd zijn voor haar. Ze is minder boos en er is minder vaak ruzie. Dat vindt ze heel fijn. “ Ik heb nu ook iets afgesproken met mijn broertje, wat ik nog niet eerder heb tegen gekomen” “Dat ik een ketting met een hartje heb gemaakt, dat we daar aan houden en aan denken en dat we dan geen ruzie maken”

Sophie
Lise

Lise (8 jaar)

“Lise vertelt aan de kindercoach dat het de afgelopen week heel goed is gegaan. Ze wordt niet meer buitengesloten door haar vriendinnen en heeft het fijn op school. Het ‘hulp vragen’ gaat ook goed. Er zijn de afgelopen dagen geen ‘niet fijne’ momenten meer geweest voor haar”.

Voordelen van Kind Stap Sprong

N

Goed opgeleid

Onze kindercoaches hebben een praktijkgerichte (post)HBO opleiding tot kindercoach afgerond.

N

Kindvriendelijk

Het belang van het kind staat altijd voorop.

N

Kwaliteit

Kwaliteit heeft bij elk traject bij elke kindercoach voor elk kind onze hoogste prioriteit.

N

GRATIS kennismaken

Elk kennismakingsgesprek is GRATIS en vrijblijvend.

N

Direct inplannen

Kijk in de agenda van de kindercoach en plan direct het Kennismakingsgesprek.

N

Geen wachtlijst

De kindercoach kan vaak direct aan de slag met jouw kind!

N

In bezit van VOG

Alle kindercoaches zijn in bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag

N

Keuze genoeg

Je kan de juiste kindercoach kiezen voor jullie situatie.

N

Gespreid betalen

Betalen kan na elke sessie of direct alles in één keer.