Veel gestelde vragen aan Kind Stap Sprong.

Wat is een kindercoach en wat doet een kindercoach?

Kindercoaching is spelenderwijs en oplossingsgerichte hulp bieden aan kinderen. Het gaat hierbij om kinderen die een probleem ervaren en/of die graag iets willen leren.

Soms zit een kind niet goed in zijn vel. Het kind voelt zich bijvoorbeeld boos, verdrietig, angstig of heeft weinig zelfvertrouwen. Ook zijn er kinderen die worden gepest, zelf andere kinderen pesten, slecht slapen, veel piekeren of te maken hebben met een scheiding van zijn ouders. Er zijn tal van problemen en/of gebeurtenissen te noemen die maken dat een kind een steuntje in zijn rug kan gebruiken.

Een kindercoach biedt dan een vertrouwde, veilige plek om even tot rust te komen, een plek waar een kind een op een aandacht krijgt, inzicht krijgt in zijn voelen, denken en doen en grip kan krijgen op zichzelf en zijn situatie.

Een kindercoach zal de talenten die een kind in zich heeft helpen ontdekken en ontwikkelen. Een kind is zich vaak onvoldoende bewust van zijn talenten. Het zelf ontdekken, oefenen en ervaren staat centraal. Wanneer het kind zich bewust is van zijn kwaliteiten leert het deze gericht in te zetten (in voor hem moeilijk situaties) en zo problemen op te lossen. Het zelfvertrouwen groeit en het kind leert trots te zijn op zich zelf. De focus ligt hierbij niet op het probleem, maar op het realiseren van succes ervaringen.

Een kindercoach werkt met diverse werkvormen zoals: kinderverhalen, metaforen, tekenen, schilderen, kleien, zand, rollenspelen, handpoppen, allerlei inzicht gevende oefeningen en opdrachten, lichaamsgericht werk, spelletjes, allerlei speelgoed, kindaffimaties, kids skills en nog veel meer.

Voor welk kind is kindercoaching?

Een kindercoach is er voor elk kind van 5 t/m 12 jaar, dat iets wil leren of graag ondersteuning wil bij het oplossen van een probleem en/of het omgaan met een moeilijke situatie/gebeurtenis.

Wat zijn de voordelen van een kindercoach?

• Je hebt geen verwijzing nodig voor een kindercoachsessie en/of traject.
• De toegang is laagdrempelig
• Er zijn geen wachtlijsten
• Het gaat om kortdurende begeleiding
• Jouw kind zal de aandacht en de coaching van een kindercoach als plezierig en prettig ervaren, waardoor er vaak snel verandering/ resultaat zichtbaar is bij het kind en het zelfvertrouwen van jouw kind groeit.

Kan kindercoaching ook in groepsverband?

Kindercoaching kan ook in groepsverband plaats vinden, denk bijvoorbeeld aan sociale vaardigheidstrainingen. Deze kinderen ervaren hetzelfde probleem en/of hebben een hulpvraag die overeenkomstig is. Coaching in een groep kan dan versterkend werken, kinderen maken kennis met lotgenoten en kunnen van en met elkaar leren. Kind Stap Sprong biedt verschillende trainingen aan. Neem contact op met Kind Stap Sprong om de mogelijkheden te bespreken.

Lost kindercoaching het probleem van mijn kind altijd op?

Een kindercoach lost geen problemen op. Een kindercoach helpt het kind om zijn eigen kwaliteiten te ontdekken en ondersteunt het kind in het vinden van zijn eigen oplossingen voor zijn problemen en/of moeilijkheden. Je kind leert zo zelf problemen op te lossen en om te gaan met lastige situaties. De kindercoach biedt handvatten aan bij het vinden van zijn oplossingen en deze toe te passen in het dagelijks leven, zodat er een positieve verandering plaats vindt.
Het levert je kind veel zelfvertrouwen op!

Verschillen

Wat is het verschil tussen een kindercoach en een opvoedcoach?

Een opvoedcoach begeleidt ouders bij opvoedkundige vraagstukken. Ouders kunnen met vragen over de ontwikkeling en gedrag van hun kinderen terecht bij de opvoedcoach. Elke ontwikkelingsfase van kinderen stelt andere eisen aan ouders. Daarnaast kunnen persoonlijk of gezinsomstandigheden de opvoeding bemoeilijken. Je kunt een opvoedcoach inschakelen wanneer je bijvoorbeeld merkt dat het even niet lekker loopt in de opvoeding van je kind(eren), er conflicten of spanningen zijn in je gezin of wanneer je bijvoorbeeld moeilijk aansluiting kan vinden bij je kind. De opvoedcoach kan ouders praktische adviezen geven en/of een steuntje in de rug. Samen kijk je bijvoorbeeld naar opvoedingsalternatieven die bij jou/ jullie passen om negatief gedrag/ een negatieve situatie positief te keren, maar ook wat nodig is om het plezier in opvoeden te vinden en te zorgen voor een fijne, plezierige, ontspannen en stabiele gezinssfeer.

Wat is het verschil tussen een kindercoach en een kindertherapeut?

Een kindercoach en een kindertherapeut hebben allebei hetzelfde doel; ze willen het kind helpen bij (gedrags)problemen en er voor zorgen dat het kind weer lekker in zijn vel komt te zitten.
Het verschil tussen een kindercoach en een kindertherapeut is dat de kindercoach direct handvatten geeft voor de problemen waar het kind tegenaan loopt, vaardigheden oefent met het kind en inzicht geeft om om te gaan met voor hem moeilijke dingen. Een kindercoach biedt kortdurende praktische en oplossingsgerichte begeleiding en richt zich op wat het kind wil bereiken.

Een kindertherapeut werkt met onderliggende problemen zoals trauma’s en blokkades. Door inzicht te krijgen waar een probleem vandaan komt (de oorzaak van het probleem) wordt een behandeling gestart. Dit betreft vaak een langer lopend traject dan bij de kindercoach.

Een kindercoach kan het kind doorverwijzen naar een kindertherapeut wanneer de kindercoach herkent of vermoedt dat er mogelijke diepere problemen zijn die vragen om een oplossing.

Kind Stap Sprong

Hoe vind ik de juiste kindercoach?

Als ouder kan je op de website bovenaan in het menu op “Zoek een Kindercoach” klikken.

Hoe kan ik de kwaliteit van de kindercoaches beoordelen?

Kindercoaches zijn er in vele gradaties, een goede kindercoach is geschoold in kindercoaching en kan hiervoor ook erkende certificaten overleggen. Kindercoaches kunnen werken met een brede of een heel specifieke doelgroep.
Kind Stap Sprong heeft post- HBO gediplomeerde kindercoaches met passie voor hun beroep.

Op welke locatie vindt de kindercoaching plaats?

De coaching vindt plaats in de coachruimte van de betreffende kindercoach. Dit kan aan huis zijn in een praktijkruimte, een ingerichte speelkamer of de woonkamer. Een coachruimte op een school, kinderdagverblijf of een andere locatie behoort echter ook tot de mogelijkheden. Op de profielpagina van onze kindercoaches vind je de locaties waarop de kindercoaching plaatsvindt.

Kindercoach
Traject

Mag ik meer dan één gratis Kennismakingsgesprek inplannen?

Jazeker! Het kan natuurlijk voorkomen dat de klik er tussen het kind en de kindercoach niet in voldoende mate is. Een kennismakingsgesprek met een andere kindercoach is via de website snel gemaakt.

Hoe zit een kindercoachtraject in elkaar?

Het kindercoachtraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Deze sessies vinden wekelijks plaats. Van te voren is niet goed in te schatten hoeveel sessies het kind nodig heeft. Ieder kind is weer anders en elk proces loopt op eigen wijze. Tijdens het traject zal blijken of er meer of minder sessies nodig zijn. Mocht dit het geval zijn dan gebeurd dit altijd in overleg.

De eerste ontmoeting met het kind is een kennismakingssessie waarin vertrouwen opbouwen centraal staat. De kindercoach gaat samen met het kind op zoek naar datgeen wat hij wil leren en/of oplossen/ veranderen. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders. De kindercoach gaat uit van de behoefte van het kind en sluit daarbij aan.
In de daarop volgende sessie gaat de kindercoach samen met het kind op zoek naar een oplossing die bij het kind past. Want ieder kind is anders, ieder kind en iedere ouder heeft zijn eigen talenten en uitdagingen. En ieder kind weet zelf het beste wat de oplossing is voor zijn probleem.

Is kindercoaching met of zonder aanwezigheid van ouder(s)?

Ouders zijn meestal degenen die contact opnemen met een kindercoach met een hulpvraag of zorg rondom hun kind. Dat kan al een hele stap zijn. De meeste ouders hebben niet het idee dat zij om hulp zouden kunnen vragen en dat is jammer want een kindercoach kan veel betekenen voor je kind.

Ouders zijn over het algemeen niet aanwezig bij de sessies. Zij worden uiteraard wel betrokken bij het traject middels kennismaking/ intake gesprek en evaluatie- en contactmomenten.
Denk je erover om een kindercoach in te schakelen bij Kind Stap Sprong, neem dan gerust contact met ons op of maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek!
Je kunt dan kijken of kindercoaching iets is voor jou en je kind.

Hoe lang duurt een sessie en een traject?

Een sessie duurt bij ons één uur.

Het coachen van kinderen is maatwerk, hoeveel tijd hier voor nodig is hangt af van het kind en zijn hulpvraag en behoeftes. Een algemene richtlijn voor een traject is 5 tot 7 sessies.

Wat gebeurt er als de sessies zijn afgelopen?

Als de laatste sessie van het traject is afgerond volgt een evaluatie gesprek met de ouder(s). Hierin blik je samen met de kindercoach terug op het proces en de vooruitgang. Op verzoek wordt er een schriftelijk eindverslag gemaakt

Het kind is verhinderd en kan niet op een sessie aanwezig zijn, wat nu?

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dien je deze uiterlijk 24 uur van te voren per e-mail of telefoon te annuleren. Bij tijdige afzegging worden geen kosten in rekening gebracht.

Hoe leg ik contact met mijn kindercoach?

Via het contactformulier op de profielpagina van de kindercoach kun je in contact komen met de betreffende kindercoach. Op deze profielpagina is ook het e-mailadres te vinden van de kindercoach.

Ik wil graag kindercoaching voor mijn kind. Heb ik daar een verwijzing voor nodig?

Je hebt geen verwijzing, van bijvoorbeeld een huisarts, nodig om te starten met coaching voor je kind. Een indicatie is ook niet nodig.

Wat als de kindercoach of het traject toch niet aan de verwachtingen voldoet?

Het kan natuurlijk voorkomen dat de klik tussen het kind en de kindercoach er tijdens het traject toch niet in voldoende mate is of dat het traject niet direct voldoet aan de verwachtingen.

Op zulke momenten is het raadzaam om dit allereerst kenbaar te maken aan de kindercoach. Samen met de kindercoach kunnen jullie dan op zoek naar een oplossing. Mocht je deze stap willen overslaan, dan kun je uiteraard ook direct contact opnemen met het hoofdkantoor van Kind Stap Sprong.

Wordt kindercoaching vergoed?

Kindercoaching wordt door zorgverzekeraars niet (meer) vergoed. Ook niet vanuit aanvullende zorgverzekeringen. Neem eventueel voorafgaand aan het traject contact op met je zorgverzekeraar om te kijken op welke wijze zij mogelijk nog een coulanceregeling kunnen toepassen.

Privacy

Hoe wordt er met de informatie van mijn kind en mijn gezin omgegaan?

Ouders die starten met een coachingstraject bij Kind Stap Sprong kunnen vertrouwen op een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens. Kind Stap Sprong hanteert een privacyreglement. Voor het uitwisselen van cliëntgegevens, het opvragen van informatie of een verzoek tot overleg met derden is toestemming van de ouder(s) nodig.

Groep springend

Heb je andere vragen of hulp nodig?

Stuur dan een e-mail naar contact@kindstapsprong.nl
of bel ons op 033 – 51 00 747