Met de door jullie gekozen kindercoach maak je een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gaat heel eenvoudig door in de agenda van de betreffende kindercoach te kijken en een tijdstip te reserveren.
Vooraf aan dit gesprek krijg je een intakeformulier toegestuurd waarin jij een beeld geeft van jouw kind, jouw gezin en (probleem)situatie.

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek maken de kindercoach en jij kennis met elkaar en wordt het ingevulde intakeformulier besproken. In het gesprek wordt duidelijk wat er volgens jou met je kind aan de hand is en wat jouw kind nodig zou hebben om weer verder te kunnen.

Vervolgens maakt de kindercoach ook kennis met jouw kind. Als jouw kind geen klik ervaart met de kindercoach dan bestaat er de mogelijkheid een afspraak te maken met een andere kindercoach van Kind Stap Sprong.  Jouw kind vindt hierdoor altijd een kindercoach waar hij of zij zich op zijn of haar gemak bij voelt.

Het kennismakingsgesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Als jullie na dit gesprek besluiten verder te gaan, worden er een aantal coachingssessies voor jullie zoon of dochter gepland.

Indien de hulpvraag buiten de deskundigheid valt dan zal de kindercoach jullie doorverwijzen naar een andere soort hulpverlening.

Kindercoachtraject

Het coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Deze sessies vinden wekelijks plaats. Van te voren is niet goed in te schatten hoeveel sessies een kind nodig heeft. Ieder kind is weer anders en elk proces verloopt op eigen wijze en in eigen tempo. Tijdens het traject zal blijken of er meer of minder sessies nodig zijn. Mocht dit het geval zijn dan gebeurd dit altijd in overleg met ouder(s) en kind.

De eerste ontmoeting met het kind is een kennismakingssessie en staat het vertrouwen opbouwen centraal. De kindercoach gaat samen met het kind op zoek gaan naar hetgeen wat hij of zij wil leren en/of wil veranderen. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders. De kindercoach gaat uit van de behoefte van het kind en sluit daarbij aan.
In de daarop volgende sessie(s) gaat de kindercoach samen met het kind op zoek naar een antwoord/ oplossing die bij hem of haar past.  Op een speelse en leuke manier , die aansluit bij de interesses van het kind, gaat de kindercoach met het kind aan de slag. Tijdens de sessies ontstaan er mooie, fijne ontdek- leer- en groeimomenten. Het kind ontdekt zijn of haar talenten en kwaliteiten en bouwt zelfvertrouwen op.

Evaluatie/ eind gesprek

Na afloop van de coachingssessies volgt een eindevaluatie met de ouder(s) en het kind. Hierin wordt met elkaar het proces en de vooruitgang besproken. Wanneer het kind weer op eigen kracht verder kan, in combinatie met ondersteuning van zijn of haar ouders, worden de sessies afgerond.

Zoek naar een Kindercoach bij jou in de buurt

en plan een GRATIS kennismakingsgesprek!