Zelfbeeld

Wat is Zelfbeeld?

Zelfbeeld is het gevoel van eigenwaarde. Kinderen ontwikkelen een mening over zichzelf. Wat kan ik goed wat kan ik niet zo goed.

Zelfbeeld: die-of datgene wat we ons inbeelden te zijn in relatie tot anderen. Het is over het algemeen een denkbeeld waar we ons mee identificeren om door andere goed gekeurd en gewaardeerd te worden.

Als ouder kun jij je kind helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Waarom is een positief zelfbeeld belangrijk?

Kinderen met een positief zelfbeeld zitten vaak goed in hun vel. Ze hebben zelfvertrouwen, komen goed mee op school, hebben vriendschappen, kunnen goed omgaan met tegenslagen, zijn over het algemeen blij gestemd.

Kinderen met een negatief zelfbeeld hebben weinig vertrouwen in hun kunnen, zijn onzeker, geven snel op als iets niet lukt, raken van slag, gaan er van uit dat dingen mislukken en ervaren bijvoorbeeld angst om te falen. Deze kinderen kunnen alleen hun slechte eigenschappen opnoemen en geen goede verzinnen.

Kinderen met een negatief zelfbeeld zullen eerder gedragsproblemen ontwikkelen, dan kinderen met een positief zelfbeeld.

Hoe help je je kind bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld?

Laat je kind merken dat je om hem geeft
Kinderen hebben het nodig om te horen, te zien en te voelen dat je om hem geeft. Wees als ouder beschikbaar voor je kind, geef bewust aandacht, toon interesse, deel knuffels uit, maak verbinding

Moedig je kind aan om vriendjes te maken
Een kind met vriendjes voelt zich veel beter en kan tegen een stootje. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met vriendjes meer zelfvertrouwen hebben.

Wanneer je kind het moeilijk vind om contact te maken en niet zo goed weet hoe hij dit moet aanpakken, oefen dit dan thuis met je kind. Bijvoorbeeld door middel van spel (Playmobil/ lego) en laat zien hoe je kind dit kan aanpakken, of laat hem zijn eigen ideeën proberen. Hoe stap je op iemand af, wie heeft gedeelde interesses zodat je aansluiting kan vinden, hoe vraag je iemand om samen te spelen. En bespreek ook met je kind hoe hij zelf een goed vriendje kan zijn voor een ander.

Laat je kind zoveel mogelijk zelf doen
Moedig je kind aan en geef juist geen kritiek
Laat zien dat je vertrouwen hebt in je kind

Laat je kind jou helpen
De meeste kinderen vinden het heerlijk om een ander te helpen. Je kunt je kind veel laten helpen in huis, of iets voor een ander te laten doen bijvoorbeeld voor opa/oma, de juf.

Dit geeft kinderen het gevoel dat ze belangrijk zijn voor een ander en nuttig (van waarde zijn). Dit geeft hen zelfvertrouwen! Kinderen ontwikkelen op deze manier eigenschappen als behulpzaam zijn, attent

Negatieve gedachten kun je omzetten naar positieve gedachten, een kindercoach kan jouw kind hierbij begeleiden. Negatieve eigenschappen (doen) kun je ook omzetten naar positieve eigenschappen ( bijvoorbeeld agressief naar krachtig, impulsief naar enthousiast).

Tips en adviezen

Zelfbeeld

Bron: Apetrotsekinderen.nl

Wat is negatief zelfbeeld?

Kinderen die een negatief zelfbeeld hebben, hebben veel negatieve gedachtes over zichzelf. Dit terwijl deze gedachtes vaak helemaal niet kloppen. Een kind zegt tegen zichzelf dat hij dom is, lelijk, dat niemand met hem wil spelen, en denkt ‘ik kan het toch niet’.

Een negatief zelfbeeld geeft gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid en negativiteit die het kind belemmeren in zijn ontwikkeling, bijvoorbeeld dingen uit proberen, contacten aan te gaan,

Bij een negatief zelfbeeld beoordeelt het kind zichzelf als “negatief’ op grond van gemaakte fouten of je kind vindt dat iets niet is zoals het zou moeten zijn bijvoorbeeld uiterlijkheden.

Wanneer kinderen dit als gewoonte blijven doen ontstaat een negatieve spiraal, het belemmert hem om zich prettig te voelen en dingen aan te pakken.

Oorzaken van een negatief zelfbeeld

 • Afkeuring
 • Te hoge verwachtingen
 • Beinvloeden door cultuur/ media

Ook kunnen dingen en/of gebeurtenissen aanleiding zijn waardoor kinderen negatief over zichzelf gaan denken. Zoals ruzie en conflicten in de thuissituatie. Negatief worden vergeleken met andere kinderen, gepest worden, gebrek aan grenzen, geen erkenning ontvangen bij prestaties/ inzet, gebrek aan waardering, gebrek aan aandacht etc.

Materialen kindercoach rondom Zelfbeeld

 • Rode en groene gevoelens
 • Eigenwijsjes
 • Helpende gedachten
 • Poppetjes
 • Kwaliteitenspel
 • Menstekening
 • Zin Aanvul Test
 • Eigen eiland

Aanbeveling

Kinderen en sociale vaardigheden
Auteur: Anne Kooijman
Isbn: 9789021540788

Dit boek geeft ouders informatie over sociale vaardigheden en hoe ze hun kinderen daarbij kunnen stimuleren.

Leefboek voor kinderen
Hoe kan ik mijn leven (nog) leuker maken
Auteur: Theo Legters
Isbn: 9789088400070

Dit boek geeft ouders informatie over sociale vaardigheden en hoe ze hun kinderen daarbij kunnen stimuleren.

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Zelfbeeld
4.2 - 13 stem(men)