Wat is een kindercoachtraject?

Een kindercoachtraject is het traject tussen de kindercoach en het kind dat volgt na een kennismakingsgesprek.

Het kindercoachtraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Deze sessies vinden wekelijks plaats.

Het is van te voren niet goed in te schatten hoeveel sessies het kind nodig heeft. Ieder kind is weer anders en elk proces loopt op een eigen wijze. Tijdens het traject blijkt doorgaans of er meer of minder sessies nodig zijn..

De eerste ontmoeting met het kind is een kennismakingssessie waarin vertrouwen opbouwen centraal staat. De kindercoach gaat samen met het kind op zoek naar datgeen wat hij wil leren en/ of oplossen/ veranderen. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders. De kindercoach gaat uit van de behoefte van het kind en sluit daarbij aan.

In de daarop volgende sessie gaat de kindercoach samen met het kind op zoek naar een oplossing die bij het kind past. Want ieder kind is anders, ieder kind en iedere ouder heeft zijn eigen talenten en uitdagingen. En ieder kind weet zelf het beste wat de oplossing is voor zijn probleem.

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor kortdurende hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Wat is een kindercoachtraject?
4.2 - 6 stem(men)