Wat is een Kindercoach?

Een kindercoach is iemand die kinderen helpt en ondersteunt bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden.

Waar komt de term Kindercoach vandaan?

Het woord coach komt vanuit de Franse taal; coche. Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om reizigers van de ene naar de andere plaats te verplaatsen. Het besturen van de koets werd coaching genoemd. ‘To coach’ werd uiteindelijk als werkwoord gebruikt bij het vervoeren van belangrijke personen. Later werd het ‘to coach’ gebruikt bij de begeleiding van het sporters. In de jaren 80 van de 20e eeuw werd het woord coaching en coach geïntroduceerd in het zakelijke spraakgebruik. Deze volwassenen coach in sinds de eind jaren tachtig van de vorige eeuw echt ingeburgerd in Nederland. De term en het beroep kindercoach zijn pas rond 2009 terug te vinden. Het is onduidelijk wie nu precies aan de bakermat van het beroep heeft gestaan.

Is de titel Kindercoach beschermd?

In Nederland is de titel Kindercoach niet beschermd. In principe mag iedereen die dat wil zich uiten en voordoen als kindercoach. Hoewel er een aantal zelf benoemde beroepsverenigingen zijn, is er nog geen beschermde titel aangesteld.

Wat zijn de kenmerken van een goede Kindercoach?

Er is een wildgroei aan kindercoaches, kindercoachopleidingen en beroepsverenigingen. Hierdoor is het veelal onduidelijk wat iemand nu precies een goede kindercoach maakt. Een goede kindercoach voldoet echter minimaal aan een aantal kenmerken. Een kindercoach is allereerst geen zorgverlener, geen therapeut en geen psycholoog. Het beroep van Kindercoach is echt een hele eigen professie.

Een Kindercoach heeft een afgeronde kindercoachopleiding

Een kindercoach heeft een volledige (post) HBO opleiding gevolgd en afgerond met een diploma.

Een Kindercoach heeft volledig aandacht voor het kind

Een kindercoach stelt het kind centraal. De ouders spelen een ondergeschikte rol in het traject tussen kindercoach en kind. Bovendien coacht de kindercoach het kind en niet andersom.

Een Kindercoach is objectief

Een Kindercoach is onbevooroordeeld

Een Kindercoach is positief en ondersteunend

Een Kindercoach heeft veel levenservaring en kan goed relativeren

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor kortdurende hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Wat is een Kindercoach?
4 - 9 stem(men)