Wat doet een Kindercoach?

Een kindercoach biedt spelenderwijs en oplossingsgericht hulp aan kinderen. Hierbij gaat het om kinderen die een probleem ervaren en/of die graag iets willen leren.

Een kindercoach biedt dan een vertrouwde, veilige plek om even tot rust te komen, een plek waar een kind één op één aandacht krijgt, inzicht krijgt in zijn voelen, denken en doen en grip kan krijgen op zichzelf en zijn situatie.

Een kindercoach zal de talenten die een kind in zich heeft helpen ontdekken en ontwikkelen. Een kind is zich vaak onvoldoende bewust van zijn talenten. Het zelf ontdekken, oefenen en ervaren staat centraal. Wanneer het kind zich bewust is van zijn kwaliteiten leert het deze gericht in te zetten (in voor hem moeilijk situaties) en zo problemen op te lossen. Het zelfvertrouwen groeit en het kind leert trots te zijn op zich zelf. De focus ligt hierbij niet op het probleem, maar op het realiseren van succes ervaringen.

Een kindercoach werkt met diverse werkvormen zoals: kinderverhalen, metaforen, tekenen, schilderen, kleien, zand, rollenspelen, handpoppen, allerlei inzicht gevende oefeningen en opdrachten, lichaamsgericht werk, spelletjes, allerlei speelgoed, kindaffimaties, kids skills en nog veel meer.

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor kortdurende hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Wat doet een Kindercoach?
4.8 - 5 stem(men)