Vriendschap

Wat is vriendschap?

Vriendschap is een relatie tussen leeftijdsgenootjes die is gebaseerd op affectie en is gericht op nabijheid en steun. Het kind begint tussen zijn vijfde en achtste jaar vriendjes en vriendinnetjes te maken.  Tot een jaar of 8 vinden kinderen een vriend iemand die dezelfde dingen leuk vindt en met wie je op een tamelijk exclusieve manier vee samen doet en deelt: na schooltijd samen spelen, bij elkaar logeren, van elkaar lenen. Kinderen kunnen op deze manier onafscheidelijk zijn, maar de bindende factor is vooral activiteit. Rond hun 10e geven kinderen aan dat vrienden elkaar nodig hebben. Ze geven raad bij problemen, troost bij verdriet en aan een vriend vertel je dingen van jezelf die niemand anders mag weten (onderzoek Youniss)

Aspecten van vriendschap (Kohnstamm):

  • Staat los van populariteit
  • Gericht op nabijheid en steun
  • Samen dingen doen
  • Emotionele intimitiet
  • Elkaar bewonderen
  • Elkaar aanvullen
  • Loyaliteit en troost
  • Liefdesverdriet bij breuk.

In de vorm van vriendschappen bestaat er verschil tussen jongens en meisjes. Bij meisjes ligt het accent in de regel meer op openheid en vertrouwelijkheid dan bij jongens (Rutter en Rutter 1993). Meisjes hebben daardoor vaker een paar goede vriendinnen, jongens hebben vaker een grote groep vrienden.  Meisjes delen meer emotionele gebeurtenissen en kiezen vaker tweerelaties. Jongens meten zich onderling eer op lichamelijk gebeid en verkeren in groepsverband.

Vriendschappen spelen een belangrijke rol voor de ontwikkeling van je kind. De omgang met leeftijdsgenootjes is bijvoorbeeld van belang voor het leren van sociale vaardigheden en ontwikkelen van zelfvertrouwen (op komen voor jezelf, overleggen, samenwerken, omgaan met emoties, afstemmen, gedrag aanpassen, grenzen aan geven etc.).

Sommige kinderen kunnen wel wat steun gebruiken om sociaal beter te functioneren.  Bazige kinderen, kinderen die buitengesloten worden of genegeerd, kinderen die gepest worden, kinderen die weinig voor zichzelf durven op te komen kunnen door bijvoorbeeld een kindercoach geholpen worden om op een aardige prettige manier met leeftijdsgenootjes om te gaan en het maken van vriendschappen.

Ontwikkeling van vriendschappen, op basis van Selman (1981)

Soort vriendschapPeriodeAard van de vriendschap
Speelmaatje Voorschoolse periode Een vriend is iemand die dichtbij woont, waar je toevallig mee speelt.
Eenzijdige hulp Vroege schoolperiode Een vriend dis iemand die je beter kent dan anderen en die weet wat je wel en niet leuk vindt. Een vriend is belangrijk omdat die dingen doet die jij gedaan wilt hebben.
Sportieve coöperatie Latere schoolperiode Meer bewustzijn va wederzijdsheid in relaties, meer wil om aan wederzijdse wensen aan te passen, geen lange termijn, ruzies kunnen vriendschappen makkelijk verbreken.
Intieme wederzijds delende relaties Late kindertijd, vroege adolescentie Dichterbij, bewustzijn van continuïteit, vriendschap niet meer vooral om je niet te vervelen, maar als mogelijkheid tot intimiteit, conflicten beëindigen niet noodzakelijk de relatie.

Aanbeveling

Het sociale vaardigheden kwartetspel De Coole Kikker
www.decoolekikker.nl

Vriendschap - Het sociale vaardigheden kwartetspel

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Vriendschap
4.7 - 3 stem(men)