Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Wat is sociaal emotionele ontwikkeling?

Sociaal emotionele ontwikkeling gaat over het vormen van betekenisvolle relaties; met anderen via sociale ontwikkeling, of met jezelf via emotionele ontwikkeling. Deze twee kunnen niet los van elkaar worden gezien, vandaar sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het bestaat uit het woord ‘sociaal’ dat zijn oorsprong vindt in het Latijnse ‘socialis’ wat ‘verbonden’ of leven met anderen betekent. In de sociale ontwikkeling gaat het er dus om dat een kind leert hoe het zich met anderen kan verbinden.

Emoties zijn eigenlijk de ‘motor’ van het gedrag. Emoties zetten je in beweging. Het woord ‘emotie’ komt van het Latijnse ‘movere’, wat ‘bewegen’ betekent. Boosheid kan je bijvoorbeeld aanzetten om voor je zelf op te komen en verdriet laat je op zoek gaan naar troost. Het beleven van een emotie is een individuele aangelegenheid. Het kind leert vooral wie het zelf is, hoe het zich feitelijk met zichzelf kan verbinden.

Steve Pont noemt sociaal emotionele ontwikkeling een paraplubegrip, waar 8 deelgebieden onder vallen. Te weten zelfbewustzijn, sociaal bewustzijn, zelfmanagement, doelgericht gedrag, relationele vaardigheden, persoonlijke verantwoordelijkheid, besluitvorming en optimistisch denken.

Aanbeveling

Sociaal! Vaardig!
Auteur: Steven Pont
Isbn: 9789079729692

Sociaal vaardige kinderen zitten beter in hun vel en presteren op veel gebieden in het leven beter. In dit boek leren ouders hoe zij de acht belangrijkste sociaal-emotionele vaardigheden van hun kind kunnen stimuleren.

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling
3 - 2 stem(men)