Driftbui

Wat is een driftbui?

Een driftbui is een heftige manier van reageren en gevoelens uiten. Het is een toestand waarin een kind zichzelf kan brengen om eigen eisen kracht bij te zetten.

Ouders raken vaak gespannen van driftig gedrag van hun kind. Die spanning uit zich dan bijvoorbeeld in hard praten of een boze toon gebruiken. Vooral wanneer de spanning zich ontlaadt in agressie voelt een kind zich onveilig en onbegrepen.

Kinderen kunnen driftbuien ook gebruiken als pressiemiddel, bijvoorbeeld als de ouders bang zijn voor driftbuien van hun kind of zich ervoor schamen.

Waarom hebben kinderen driftbuien?

Veel driftig gedrag komt voort uit onbegrip. Juist het gevoel niet begrepen te worden kan de driftbuien steeds weer laten oplaaien.

Driftbuien doen zich ook voor wanneer kinderen heel boos zijn of zich gefrustreerd voelen. Bijvoorbeeld als dingen niet gaan zoals verwacht, het niet lukt om een moeilijke taak uit te voeren, ze niet in woorden kunnen vertellen wat ze willen en/of bedoelen, ze oververmoeid zijn geraakt.

Er zijn ook kinderen die alleen maar driftiger worden door de aandacht die de ander eraan besteedt.  De aandacht houdt dan de driftbui in stand.

Als ouder kun je driftbuien helpen voorkomen.

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Driftbui
4.3 - 3 stem(men)