PDD

Wat is PDD (bij jonge kinderen)?

PDD staat voor Pervasive Developmental Disorders en betekent in het Nederlands Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen. Het begrip pervasieve ontwikkelingsstoornis is een paraplu begrip voor het hele autistisch spectrum. Daarmee is het synoniem met de begrippen ‘autismespectrumstoornissen (ASS)’ en ‘autisme’.

Tot de pervasieve ontwikkelingsstoornissen behoren:

  • Autistische stoornis (klassiek autisme)
  • Rett syndroom
  • Desintegratieve stoornis van de kinderleeftijd, ook wel syndroom van Heller genoemd
  • Stoornis van Asperger
  • Pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (pervasive developmental disorder not otherwise specified PDD-NOS)

De diagnose PDD wordt gesteld door een kinder- of jeugdpsychiater of een klinisch psycholoog.

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

PDD
3.5 - 2 stem(men)