PDD-NOS

Wat is PDD-NOS?

PDD-NOS is een stoornis die behoort tot de de pervasieve ontwikkelingsstoornissen (PDD).

Kinderen met PDD-NOS kunnen wat betreft hun IQ variëren van zeer ernstig verstandelijk beperkt tot hoog functionerend en intelligent.

In de kleuterleeftijd kunnen kinderen met PDD-NOS opvallen als kinderen die of niet geïnteresseerd zijn in het spelen met andere kinderen, of het spel van andere kinderen verstoren door hu eigen regels eigenzinnig te willen doorvoeren. Ze hebben moeite instructies op te volgen e vallen door hun aparte gezichtsuitdrukkingen, wijze van lopen, spraak en stemgeluid. Ze kunnen goed geobsedeerd zijn door bepaalde spelletjes of speelgoed. Ook kunnen ze overgevoelig zijn voor geluid, aanrakingen, of geuren en smaken. Op de basisschool hebben kinderen met PDD-NOS moeite met sociale contacten.

Kinderen met PDD-NOS kunnen opvallen door:

 • Onhandig en angstig gedrag in sociale situaties
 • Weinig begrip en gebruik van non verbale signalen zoals oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding.
 • Niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen
 • Ontbreken van wederkerigheid in contact
 • Angst voor veranderingen
 • Fanatiek vasthouden aan bepaalde routines
 • Koppigheid en drift (ingegeven voor angst)
 • Een eenzijdige belangstelling
 • Rigide gedragspatronen
 • Over- of onder gevoeligheid voor zintuigelijke prikkels als geluiden, beelden temperaturen of aanrakingen.
 • Een trage taalontwikkeling
 • Eigenaardig, ouwelijk taalgebruik
 • Taal letterlijk nemen
 • Een onhandige, stijve motoriek.

Kinderen met PDD-NOS kunnen onderling sterk verschillen in de ernst van de kernproblemen en het aantal en de ernst van de bijkomende problemen.

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

PDD-NOS
5 - 1 stem(men)