Ongehoorzaamheid

Mijn kind luistert niet!

Alle kinderen tonen wel eens ongehoorzaamheid. Kinderen hebben grenzen en eenvoudige regels nodig. Voor hun veiligheid, maar ook om goed met anderen om te kunnen gaan. Leren luisteren en doen wat je gezegd wordt, is iets wat alle kinderen kunnen leren.  In de basis wil elk kind graag meewerken, lief gevonden worden en luisteren. Wanneer ouders redelijk verwachtingen hebben en op een eerlijke manier grenzen stellen, die passen bij de leeftijd- en ontwikkelingsfase van hun kind, zullen kinderen eerder bereid zijn om daaraan mee te werken en zich aan te passen. Het is niet reëel om te verwachten dat je kind altijd meteen doet wat hem/ haar gezegd wordt. Kinderen hebben eigen behoeftes en willen ook zelf kunnen beslissen en keuzes maken. Ongehoorzaamheid van kinderen is pas een probleem als het vaak voorkomt, bijvoorbeeld in meer dan de helft van de gevallen niet doet wat jij vraagt. Dat neemt niet weg dat je zelf je de kansen kunt vergoten op een luisterend en meewerkend kind.

Wat kun je doen bij ongehoorzaamheid?

  • Zeg eens wat vaker ‘ja’ tegen je kind. Tegen zijn voorstellen, ideeën en focus op samenwerking in plaats van macht uitoefenen, dreigen en dingen opleggen. Toon respect en luister naar de behoeften van jouw kind. Leg zoveel mogelijk uit en betrek je kind bij beslissingen. Dat is geen onderhandelen, maar overleggen om tot goede gezamenlijke oplossingen te komen.
  • Kinderen zijn meer bereid om te luisteren als de band met de ouders goed is. Investeer in een goede band, dit is een basis voor meewerken en luisteren. Kinderen die zich verbonden voelen, zijn uit zichzelf meer geneigd om coöperatief en inlevend naar hun ouders te zijn.
  • Maak gebruik van routine. Kinderen doen veel makkelijker dingen als die er voor hun gevoel er gewoon bij horen, omdat het is zoals het altijd gaat thuis. (als onderdeel van het dagritme)
  • Reageert je kind afwijzend op jouw vraag/verzoek? Geef dan aandacht aan zijn/ haar weerstand door naar hem/ haar te luisteren. Vat zijn reactie samen en geef er erkenning aan. Veel weerstand is zo voorbij door er even aandacht aan te besteden.
  • Maak contact met je kind, voordat je een verzoek uitspreekt of je kind iets vraagt. Soms willen kinderen best luisteren, maar heeft het kind je niet gehoord. Loop naar je kind toe, noem zijn naam en maak even fysiek contact. Als je oogcontact hebt weet je dat je kind actief luistert. En zeg je kind precies wat hij/zij moet doen. As je wilt dat je kind ergens mee ophoudt vergeet dan niet om een alternatief te geven en geef een suggestie wat hij wel kan doen.

Bron

Inspiratieboek voor leuker en makkelijker opvoeden
opvoeden vanuit contact en verbinding
Auteur: Tischa Neve
Isbn: 9789079603350

Met nog veel meer tips en concrete adviezen die gemakkelijk te zijn uit te voeren en zorgen voor een positieve verandering. Soms geeft heeft een kleine verandering (bijvoorbeeld een andere woordkeus) een groot effect!

Triple P, positief pedagogisch programma

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Ongehoorzaamheid
4.8 - 4 stem(men)