Faalangst bij jonge kinderen

Faalangst kan zich al op jonge leeftijd van je kind openbaren. Thuis of in de vertrouwde omgeving zal het jou als ouder waarschijnlijk nog niet zo snel opvallen. Als je kind echter naar de basisschool gaat, dan kan je kind zomaar ineens faalangstig blijken te zijn. Het dagelijks te maken hebben met andere kinderen, werkjes die gemaakt moeten worden, samen gymmen, samen buitenspelen, CITO toetsen, ervaren dat sommige kinderen bepaalde zaken beter doen…het zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen bij faalangst bij kinderen. Ook de wat oudere basisschool kinderen kunnen er last van krijgen als bijvoorbeeld de overstap naar het voortgezet onderwijs steeds dichterbij komt. Een black out krijgen, een negatief zelfbeeld creëren, negatieve gedachten hebben zoals ‘niet goed genoeg zijn’ of besluiten weg te gaan van lastige situaties zijn mogelijke gevolgen waar elk kind dan mee te maken kan krijgen.

Faalangst kenmerken

Om er achter te komen of je kind misschien last heeft van faalangst kan je onderstaande kenmerken en symptomen bekijken van faalangstig gedrag:

 • Je kind huilt snel
 • Je kind zet niet door, maar haakt snel af als er iets van hem of haar verwacht wordt
 • Je kind wordt snel boos
 • Je kind heeft vaak last van buikpijn
 • Je kind heeft allerlei redenen om niet naar school te hoeven gaan
 • Je kind gaat niet graag naar school
 • Je kind wil graag weten of hij iets goed kan en zoekt vaak bevestiging
 • Je kind zegt vaak  ‘ik kan dat niet!‘ ‘Ik durf dat niet!‘ ‘Ik wil dat niet!
 • Je kind vraagt steeds om hulp
 • Je kind stelt zich heel afwachtend op en laat anderen het eerst proberen

Vaak hebben deze kenmerken en symptomen een signaalfunctie. Ze kunnen erop wijzen dat je kind schoolrijpheidsproblemen heeft of andere problemen op school. Misschien heeft je kind te maken met motorische moeilijkheden en leer- of schrijfproblemen. Waarom blijft je kind deze woorden en kenmerken herhalen? En waarom ontwijkt je kind bepaalde opdrachten of situaties?

Hoe kan jij je kind met faalangst helpen?

Jij kan je kind helpen zijn of haar faalangst te overwinnen door meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, reële eisen aan zichzelf en verwachtingen te gaan stellen. Of door niet helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten. Laat je kind zien en ervaren dat fouten maken bij het leven hoort en dat je van fouten maken leert. Laat je kind zelf tot een oplossing komen, hierdoor groeit het zelfvertrouwen van je kind. Niemand is perfect.

Tips om de faalangst van je kind te overwinnen

Hoe kan jij je kind helpen om zijn of haar zelfvertrouwen te vergroten? Begin allereerst met onderstaande tips om je kind beter om te laten gaan met zijn of haar faalangst en om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten:

 • Laat je kind regelmatig vertellen waar hij goed in is. Vertel daarna ook aan je kind waar jij hem goed in vindt en wat goed gaat.
 • Laat je kind zoveel mogelijk zelf doen en zelf ontdekken, ook als dit als risicovol voor jou voelt. Door op afstand mee te kijken, bied je toch een gevoel van veiligheid aan je kind.
 • Haal eerdere successen en gloriemomenten erbij: vraag je kind ‘Hoe heb je dat toen gedaan?’ en ‘Wat deed jij toen wat hielp?’. Je kind herinnert zich dan sneller dat het eerder ook gelukt is en krijgt ideeën hoe hij het deze keer aan kan pakken op basis van zijn eigen ervaringen.
 • Geef je kind elke dag een compliment. Beschrijf wat je kind ziet of voelt, beschrijf de prestatie en vat het samen in een woord.
 • Vervang ‘goed en fout’ door ‘helpend en niet helpend’: je kind is er gevoelig voor om te horen dat iets niet goed ging. Dus in plaats van: ‘Je houdt je mes niet goed vast’, naar: ‘Het helpt je meer als je zo met je mes snijdt’.
 • Breng veel tijd met je kind door. Je kind zal hier sterker van worden.
 • Luister naar je kind en neem hier de tijd voor. Je kind krijgt hierdoor het gevoel dat hij er mag zijn en dit versterkt het zelfvertrouwen.
 • Geef je kind de tijd om na te denken: soms zegt je kind ‘ik weet het niet’, maar is het nog bezig met nadenken. Wees niet te snel met je antwoord, laat je kind de kans krijgen om te antwoorden en zeg je kind dat hij er even over mag nadenken.
 • Laat je kind kiezen als hij het niet weet: stel je een vraag aan je kind en zegt je kind dat hij het niet weet? Bied je kind twee of drie mogelijkheden aan en laat je kind kiezen. Dit zorgt ervoor dat je kind toch het gevoel heeft dat hij het zelf weet.
 • Verdeel een taak in kleine stapjes: je kind gaat makkelijker aan de slag als de taak overzichtelijk is en voor hem te doen lijkt. Je kunt je kind ook vragen: ‘Waar ga je als eerste mee beginnen?’. Denk hierin met je kind mee als hij het niet weet.
 • Help je kind een klein stukje op weg: vraag je kind in een voor hem lastige situatie ‘wat kun jij hiervan zelf doen?’ en ‘wat kan ik doen om jou te helpen?’.
 • Geef aan ‘Je kunt het nog niet’ als je kind zegt dat hij het niet kan: hiermee spreek jij je vertrouwen uit naar je kind dat je gelooft dat hij het kan leren.

 

Wat heeft een kind nodig om om te kunnen gaan met faalangst?

Faalangst - Stappenplan omgaan met Faalangst

Bron: Onbekend

 

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Faalangst bij jonge kinderen
3.3 - 3 stem(men)