Eetproblemen

‘Moeilijk ‘ eten

Eetproblemen of eet moeilijkheden, vroeg of laat krijgt elk kind er in meer of mindere mate wel eens mee te maken. Voor jonge kinderen is het namelijk best moeilijk om te leren aan tafel te zitten en netjes met bestek te eten. Moeilijk eetgedrag van een kind kan leiden tot een gevoel van machteloosheid of tot enigheid tussen ouders onderling over hoe er mee om te gaan.

Veel voorkomende eetproblemen aan tafel

 • Weigeren aan tafel te komen
 • Van tafel af lopen tijdens de maaltijd
 • Spelen en knoeien met het eten
 • Weigeren om te eten
 • Moeilijk doen over wat ze eten
 • Heel langzaam eten, muizenhapjes

Eetproblemen

 

Waar kunnen eetproblemen mee te maken hebben?

 • Een manier van een kind om aandacht te trekken
 • Wel snoepen/ niet eten
 • De smaak, kinderen houden niet van scherpe smaken en bepaalde kruiden die verwerkt zijn in eten. Kinderen proeven scherper dan volwassenen doordat ze meer papillen op hun tong hebben.
 • Koppigheid (bijvoorbeeld de koppigheidsfase van een peuter)
 • Een machtsstrijd tussen ouder en kind
 • Oververmoeidheid bij een kind. Na een lange, drukke dag hebben kinderen geen energie meer om te eten. Kinderen kunnen te moe zijn om te eten.
 • Temperament van het kind (beweeglijkheid, impulsiviteit)
 • Een kind kan zich verzetten tegen zijn ouder(s), bijvoorbeeld bij overbezorgde ouder(s). Een verzet tegen iets waar het kind niet mee eens in kan het kind nog niet verbaal uitleggen, maar wel uiten door ‘moeilijk eten’
 • Ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind (ziekte, verhuizing, zorgen)
 • Onrealistische verwachtingen van ouders van wat en hoe veel een kind moet eten. De eetlust van een kind kan van dag tot dag verschillen.
 • Problemen kunnen ook ontstaan door de manier waarop een maaltijd verloopt . Het is voor kinderen moeilijker om een goed eetpatroon te ontwikkelen wanneer ze kunnen eten wanneer ze willen.

Wat kan je doen?

 • Maak rituelen rondom maaltijden. Met regelmaat, gewoonten, vaste afspraken en vaste etenstijden (geeft minder ‘gedoe’). Zo weet je kind waar het aan toe is.
 • Pas deze regels (2 simpele regels is voldoende en formuleer deze positief), afspraken aan op de leeftijd en ontwikkelingsfase van jouw kind. Betrek jouw kind zo mogelijk ook bij het vorm geven aan een maaltijdritueel, kinderen hebben veel ideeën en door betrokken te zijn voelt jouw kind zich gezien en gehoord en zal het op een prettige manier meewerken.
 • Geef niet veelvuldig tussendoortjes.
 • Kijk naar de intentie van zijn gedrag, wat wil jouw kind aangeven door middel van ‘moeilijk eten’.
 • Voorkom oververmoeidheid en/of houdt rekening met het gegeven dat jouw kind moe is en toon begrip.
 • De sfeer aan tafel is net zo belangrijk als wat er gegeten wordt. Zorg voor een fijne sfeer, door middel van gesprekjes, interesse of leuke spelvormen passend bij en rondom de maaltijd.
 • Negeer zo mogelijk ongewenst gedrag aan tafel. Extra aandacht zoals proberen jouw kind overtuigen om te eten, dreigen of blijven discussiëren kan een kind onbedoeld belonen voor niet eten. Geef juist aandacht aan het positieve dat jou kind laat zien.
 • Bereid je kind op tijd voor. Laat je kind weten wanneer het eten bijna klaar is, zodat hij kan afronden waar hij mee bezig is.
 • Betrek je kinderen bij het eten bereiden, door mee te laten helpen met koken etc.

Tips

Tafelklets!
Auteur: Michal Janssen
Isbn: 978 908 198 937 4

Tafelklets! is een kletsboek voor kleine en grote eters. Een boek met vragen en opdrachten voor iedereen aan tafel over jouw dag en over het eten op je bord. De speelse inhoud zorgt voor plezier en verrassende gesprekjes aan tafel.

Praatprikkels, 50 filosofische vragen voor kinderen
Auteur: Fabien van der Ham
Isbn: 978 908 197 170 6

Deze 50 filosofische vragen zetten kinderen aan het denken en geven zo een aanzet voor eens een ander gesprek: thuis aan de keukentafel of op school in de kring (vanaf 6 jaar).

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Eetproblemen
5 - 4 stem(men)