Echtscheiding

Wat betekent een echtscheiding voor een kind?

Het aantal kinderen dat bij een echtscheiding betrokken is, is groot en neemt nog steeds toe. Volgens Jaralijsk maken 50- tot 60-duizend kinderen de scheiding van hun ouder smee (De Graaf 2007). Van hen krijgt 40% te maken met een stiefouder, meestal een stiefvader (De Graaf 2007).

Scheidingen vinden vaak plaats in de periode waarin het kind tussen de negen en de 12 jaar is. Jongens reageren over het algemeen meer agressief en eisend op een echtscheiding en meisjes meer naar binnen gekeerd en psychosomatisch.

Taken van een kind bij echtscheiding, op basis van Wallerstein en Blakeslee (1989), met zevende toegevoegde taak (Delfos):

Taken
Taak 1 Aanvaarden van de realiteit van de huwelijksverbreking, leren leven met de realiteit in plaats van fantasieën over verlies en in de steek laten.
Taak 2 Zich losmaken van de conflicten en het verdriet van de ouders en de gewone gang van zaken weer oppakken.
Taak 3 Oplossen van het verdriet en het leren doormaken van een rouwproces.
Taak 4 Oplossen van woede en zelfverwijt. Depersonaliseren van de scheiding. Kinderen rekenen het zichzelf aan of hun vader of hun vader. Het is echter moeilijk voor een kind om zich te verzetten tegen de ouder die voor hem zorgt, omdat het kind afhankelijk is. Het kind kan in een loyaliteitsconflict terecht komen dat het moet zien op te lossen.
Taak 5 Aanvaarden van de permanente scheiding. Dit is bij beschikbaarheid van beide ouders moeilijker. Bij alleenstaande ouders is dit nog moeilijker en als een van de ouders hoop heeft op herstel van de relatie is de aanvaarding van de permanentie van de scheiding voor het kind nauwelijks haalbaar. Hoe aangenaam ook voor de kinderen als gescheiden ouders goed met elkaar omgaan, het maakt het moeilijk om de permanentie van de scheiding te accepteren.
Taak 6 Het vormen van realistische, hoop dragende relaties.
Taak 7 Het terugwinnen van het recht op bestaan.

Door de scheiding wordt de ontstaansgrond van het kind ter discussie gesteld. Als deze ouders niet bedoeld waren om met elkaar te leven, ontstaat bij het kind de existentiële vraag: “had ik soms niet geboren moeten worden, ben ik een vergissing?” Kinderen hebben dan ook een diepgewortelde behoefte om hun ouders weer bij elkaar te zien en verdere conflicten te vermijden. Vanuit die behoefte vertonen ze soms ster aangepast gedrag.

Echtscheiding

Aanbeveling

Kinderen in spagaat
rouw na scheiding en overlijden
Auteur: Leoniek van der Maarel
Isbn: 9789025902018

Dit boek laat zien dat kinderen niet alleen rouwen na de dood van een ouder maar ook na een echtscheiding, en dat hun rouw in beide situaties vaak dezelfde fases doorloopt.

Website: www.villapinedo.nl
De plek voor kinderen van gescheiden ouders

Website: www.nieuwestap.nl
Online magazine om ouders en kinderen te helpen om de scheiding en de fase erna net wat makkelijker te maken.

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Echtscheiding
3.7 - 3 stem(men)