Bedplassen

Bedplassen is vervelend voor zowel het kind als de ouder(s). Sociale contacten kunnen te lijden hebben onder het bedplassen, maar ook het gevoel van eigen waarde.

Ongeveer 1 op de 8 kinderen die naar de basisschool gaan plast nog in bed. Bedplassen komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Sommige kinderen plassen elke nacht in bed, terwijl anderen een of twee keer per week in bed plassen. Sommige kinderen plassen periodes in hun bed en blijven tussendoor droog.  Er wordt niet over gepraat omdat de schaamte groot is. Daardoor denkt het kind (en denken vaak ook zijn ouders) dat het de enige is die in bed plast. Er worden smoesjes verzonnen om niet mee te hoeven gaan op kamp of uitnodigen voor logeerpartijtjes worden afgeslagen. Daardoor wordt het kind indirect een buitenbeentje, met alle gevolgen van dien.

Mogelijke oorzaken van in bedplassen

Bedplassen kan voor onrust zorgen in het gezin. Het in bed plassen kan verschillende oorzaken hebben, vaak is er sprake van een combinatie van factoren.

Meestal hebben deze kinderen niet geleerd om hun blaas onder controle te houden tijdens het slapen. Het is niet bekend waarom sommige kinderen er langer over doen om die nachtelijke controle te ontwikkelen dan andere kinderen. Bedplassen zit wel vaak in de familie.

Ook komt het voor dat kinderen die ’s nachts al zindelijk zijn weer beginnen met bedplassen. Dit kan een teken zijn dat het kind angst is of stress ervaart. Bedplassen komt vaker voor bij een moeilijk periode in het leven van een kind, bijvoorbeeld bij heftige gebeurtenissen zoals een overlijden, ziekenhuis opname, scheiding, verhuizing.

Als kinderen zich niet prettig voelen dan kunnen ze ook in bed gaan plassen.

Vaak is er geen medische rede voor langdurig bedplassen. Er zijn diverse methoden ontwikkeld die ouders kunnen hanteren om hun kinderen in de schoolleeftijd systematisch te helpen alsnog zindelijk te worden.

Tips en adviezen

  • Probeer bedplassen te voorkomen en help je kind door gemakkelijk in en uit zijn bed te kunnen. Een nachtlampje kan hierbij helpend zijn.
  • Geef je kind een complimentje als het de hele nacht droog is gebleven.
  • Blijf rustig als jouw kind in bed heeft geplast. Kinderen vinden het ook niet prettig om in bed te plassen, zij schamen zich meestal en bestraffend toespreken helpt niet voor iets waar ze zelf geen controle over hebben.
  • Laat je kind helpen bij het verschonen van zijn bed. Het kind leert daardoor te voelen dat het in bed heeft geplast en krijgt de kans de schade te herstellen.

Als je kind ouders is dan 5 jaar en ten minste twee keer per week in bed plast, kun je professionele hulp zoeken. Het is belangrijk om hulp te zoeken als het bedplassen een probleem wordt voor het kind, of als het ervoor zorgt dat het kind bepaalde activiteiten laat (bijvoorbeeld logeren), terwijl hij dit wel graag wil doen.

Bron

Triple P Positief opvoeden

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Bedplassen
5 - 1 stem(men)