Autisme

Wat is autisme?

Momenteel wordt autisme opgevat als een neuro-psychiatrisch syndroom dat vergaande gevolgen heeft voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen die hieraan lijden. Binnen de DSM-III-R valt het autistisch syndroom onder de categorie pervasieve ontwikkelingsstoornis.  Met pervasief wordt aangegeven dat de stoornis diep in het ontwikkelingsverloop doordringt.

Het autistisch syndroom wordt als volgt omschreven:

  • Kwalitatieve tekortkomingen in de wederzijdse sociale interacties
  • Kwalitatieve tekortkomingen in non verbale en verbale communicatie en in verbeeldende activiteiten.
  • Een opvallend beperkt repertoire van bezigheden en interesses.

Deze drie kernsymptomen worden geconcretiseerd in zestien concrete gedragsverschijnselen.  Ondanks deze definiëring en de concrete uitwerking ervan blijft het moeilijk autistische kinderen als zodanig te onderkennen. Daarvoor is een uitvoerig diagnostisch onderzoek nodig.

Autisme is een ernstige stoornis die niet te genezen is, maar met gerichte hup wel in betere banen geleid kan worden. Deze hulp is vooral gericht op het aanreiken van handelingsadviezen aan de opvoeders. Bijvoorbeeld de prikkelverwerking bij autistische kinderen verloopt anders (moeite met integreren van de prikkels die op hen afkomen), de wijze waarop deze kinderen vaardigheden leren kan hier op worden afgestemd. Waar kindereren vanuit nieuwsgierigheid de eigenschappen van voorwerpen en dingen wil leren kennen, moeten ouders dit bij autistische kinderen aanreiken. Dit vraagt een andere benadering, veel inzet en in breng van de ouders/opvoeders.

 

Autisme

Bron: gedragsproblemenindeklas.nl

Bron

Speciaal spel voor speciale kinderen
Auteur: Joop Hellendoorn en Ina van Berckelaer-Onnes

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Autisme
2.5 - 2 stem(men)