Agressie

Wat is agressie?

Agressie: alle kinderen kunnen schreeuwen, slaan, bijten en schoppen. Sommige vormen van agressief gedrag horen bij een bepaalde leeftijds(fase).  Bijvoorbeeld de driftbuien van een peuter of de plotselinge kwaadheid van een puber.

Dit soort agressie heeft een positieve functie. Kinderen leren bijvoorbeeld zo hun grenzen kennen. Tevens kunnen ze ervaren wat het uiten van negatieve emoties met ze doet, het kan opluchten. Deze vormen van agressie gaan meestal vanzelf weer over.

Maar als schreeuwen schelden wordt en het bewust slaan in iemands gezicht dan is dat iets heel anders. Dan is dat gedrag dat dat uitgevoerd wordt om een ander pijn te doen.

Wat oorzaken van agressie kunnen zijn

Kinderen kunnen woedend worden als hen iets verboden wordt, of uit frustratie omdat ze iets willen dat niet (meteen) kan. Het kan ook zijn dat kinderen zich agressief gaan gedragen uit een gevoel van onmacht, omdat ze iets (nog) niet kunnen. Er kunnen te hoge eisen worden gesteld aan het kind.

Ook kunnen spanningen, thuis of op school, agressief gedrag tot gevolg hebben. Het kind voelt zich onzeker en/of nerveus en reageert dit af op anderen. Of het kind voelt zich in de steek gelaten en alleen. Het kan ook zijn dat kinderen uit jaloezie agressief worden. Ze denken dat iemand anders liever wordt gevonden, meer aandacht krijgt of het beter heeft. Een kind kan ook uit angst agressief worden. Agressie kan ook een reactie zijn, van pijn, schrik of woede slaat of schreeuwt een kind meteen terug. Soms is agressief gedrag een manier om aandacht te trekken of je zin te krijgen.

Tips en adviezen

  • Belangrijk is om te achterhalen waarom een kind zich zo gedraagt, wat de intentie is achter zijn gedrag. Als je de oorzaak weet kun je het gedrag ook beter begrijpen en samen met je kind zoeken naar een oplossing. Een kindercoach kan jullie hierbij helpen.
  • Benoem het gevoel (bijvoorbeeld de woede of de angst) die achter het gedrag schuilgaat. Leer het kind dat er andere manieren zijn, dat het ook anders kan.
  • Geef zelf het goede voorbeeld. Kinderen nemen van jongs af aan veel gedrag over van ouders.
  • Geef duidelijk aan welk gedrag je niet wilt hebben, en vertel daarbij wat je kind wel kan doen. Bijvoorbeeld vragen of je mee mag doen, in plaats van speelgoed afpakken.
  • Geef je kind complimentjes voor de dingen die goed gaan. Vooral kinderen die uit onmacht agressief worden, hebben meer zelfvertrouwen nodig. Stel niet te hoge eisen, verdeel opdrachten en taakjes in kleine stapjes.

Aanbeveling

Haal de GrrrR uit agressie
Auteur: E. Verdick & M. Lisovskis
Isbn: 9789059323452

Dit boek helpt kinderen hun woede te begrijpen en hoe bij woede toch nog tot een positieve, gezonde oplossing te komen. Kinderen zien in dat woede een normaal onderdeel is van het leven, maar dat geweld geen oplossing is.

Hulp en ondersteuning nodig?

Voor hulp, ondersteuning en/ of om vaardigheden hierover te leren kan een kind heel goed terecht bij een Kindercoach. Onze Kindercoaches hebben vele leuke, inspirerende werkvormen, spelletjes en methodieken. Jouw kind maakt hierdoor snel stappen en sprongen in zijn/ haar ontwikkeling.

Agressie
3.3 - 3 stem(men)